THE VALUABLE WASTE

Adesoji Adeyemi-Adejolu - 2016 - Nigèria - 47'
'.THE VALUABLE WASTE.'

The Valuable Waste és una cinta documental sobre la preocupació creixent per la gestió de residus generats per les activitats humanes a les fronteres litorals d'Àfrica Occidental, on apareixen les ciutats de Lagos, Cape Coast i Lomé. També destaca les possibles solucions per fer front a aquesta amenaça mediambiental mitjançant el reciclatge. La narrativa de la cinta es desenvolupa mitjançant una sèrie d'arguments: la poca cultura de gestió de residus a l’Àfrica, els efectes mediambientals i per a la salut d’una gestió inadequada dels residus, les parts implicades en el medi ambient o el paper dels grups socials i altres actors que contribueixen i participen en el creixement d'un entorn saludable i net que permeti assolir un creixement sostenible a l'Àfrica.

Projecció: Facultat de Comunicació Universitat Pompeu Fabra - 08/11 - 17:30 h